Społeczne Ognisko Artystyczne Lubuskiego Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego jest placówką oświatowo – wychowawczą prowadzoną i nadzorowaną w oparciu o postanowienia statutu Lubuskiego Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego w Zielonej Górze.
Istnieje od 1954 roku kształcąc dzieci, młodzież i dorosłych w zakresie nauki gry na instrumentach, tańca współczesnego, baletu, a w ramach potrzeb również sekcji plastycznej lub kabaretowej.

Ognisko współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi stowarzyszeniami działającymi na terenie województwa lubuskiego i miasta Zielona Góra.

Dyrektorką SOA jest Agnieszka Janowicz.