PLAN ZAJĘĆ

Balet:

Agata Imańska Flasza – poniedziałki i czwartki od 17.00 do 17.30 – najmłodsze dzieci
Grupa średnia ma zajęcia od 17.30 do 18.30, najstarsza od 18.30 do 19.30

Aniela Anna Sidło – wtorki i piątki – młodsza grupa od 17.00, starsza od 18.00

Viktoria Liubarets – środy od 18.45 do 19.45 i piątki od 17.00 do 18.00

Komiks:
wtorki od 16.30 do 18.30

Pozostałe zajęcia – nauka gry na instrumentach i nauka śpiewu – dni i godziny zajęć ustalają między sobą nauczyciel i uczeń.