XX Ogólnopolski Konkurs Taneczny im. Aliny Janikowskiej „Magia Tańca”