Fortepian

Nauczyciele:

Leokadia Nowak – absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia na wydziale instrumentalnym w zakresie gry na fortepianie oraz WSP w Zielonej Górze kierunek Wychowanie Muzyczne, pedagog, nauczyciel, wieloletni staż w naszej placówce, ale przede wszystkim w Państwowym Szkolnictwie Muzycznym.

Ewa Ogiołda– absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zielonej Górze w klasie fortepianu.

Instrumenty elektroniczne/keyboard

Nauczyciel:

Jacek Jatczak – pedagog, nauczyciel dyplomowany sztuki w SP 18, absolwent WSP w Zielonej Górze, kierunek wychowanie muzyczne, ponad 20 – letni staż w SOA.

Gitara klasyczna/elektryczna

Nauczyciele:

Stanisław Jordanow

Skrzypce

Nauczyciel:

Agnieszka Kot – Ukończyła PSM I i II stopnia w Zielonej Górze w klasie skrzypiec, jest absolwentką Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Od dwudziestu lat pracuje w Filharmonii Zielonogórskiej jako skrzypaczka.

Flet poprzeczny

Nauczyciel:

Karolina Maszk- Mogiła

Perkusja

Nauczyciel:

Oskar Zembik

Zapisz się na zajęcia

Zajęcia indywidualne i grupowe