Mini Festiwal – Balet i Sztuka 2023

Mini Festiwal – Balet i Sztuka” /dalej BiS/ realizowany będzie na terenie Zielonej Góry. Poszczególne działania prowadzone będą w placówkach kultury miejskich i wojewódzkich. Placówki te zostaną udostępnione na potrzeby BiS nieodpłatnie.

Grupą docelową przeprowadzanych działań w czasie BiS będą 43 dzieci i młodzież z Nowej Soli i Zielonej Góry, oraz 44 osoby w wieku 65+ z Sulechowa i Zielonej Góry. Natomiast grupą docelową prezentacji wizualnych osoby z terenu województwa i miasta.

Festiwal ma na celu upowszechnianie w województwie tańca klasycznego, przybliżenia tej formy poprzez prezentacje jej poprzez różne dziedziny sztuki” plastyka, fotografia, film, prezentacja tańca. BiS ma też na celu rozpowszechnienie różnych dziedzin sztuki jako formy spędzania czasu wolnego, oraz zapoznanie szerszego odbiorcy z baletem, ale też i z poszczególnymi placówkami kultury, w których prowadzona jest działalność dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Ważnym elementem projektu jest integracja środowiska tanecznego, jak również aktywizacja młodych osób i osób w wieku 65+. Istotnym zadaniem festiwalu jest zawiązywanie więzi międzypokoleniowych, dzięki działaniom łączonym osób młodych z osobami w wieku 65+.

Trwałymi zmianami, które zajdą wśród odbiorców festiwalu, to: poznanie nowych trendów w tańcu; poznanie odmiennych dziedzin wizualnych, dzięki którym można prezentować taniec klasyczny; poznanie odmiennych kierunków sztuki dzięki której można spędzać wolny czas w grupie.

Więcej o festiwalu Balet i Sztuka na https://baletisztuka.wordpress.com/

Kurator Paweł Janczaruk