Lubuskie Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Zielonej Górze jest Stowarzyszeniem działającym w oparciu o postanowienia swojego statutu. Data rejestracji Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym 27 czerwca 2001 r. Nr KRS 0000023456 Stowarzyszenie działa zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności użytku publicznego i wolontariacie.
W skład Lubuskiego Towarzystwa Muzycznego wchodzą:
1. Społeczne Ognisko Artystyczne w Żarach – Dyrektor Martyna Kurpias
2. Społeczne Ognisko Muzyczne w Sulechowie – Dyrektor Ewa Urbańska
3. Społeczne Ognisko Muzyczne w Nowej Soli – Dyrektor Jerzy Szynder
4. Społeczne Ognisko Artystyczne w Żaganiu – Dyrektor Angela Stepenko
5. Społeczne Ognisko Muzyczne w Szprotawie – Dyrektor Angela Stepenko
6. Społeczne Ognisko Muzyczne w Cybince – Dyrektor Zbyszko Jatczak
7. Społeczne Ognisko Muzyczne w Lubsku – Dyrektor Ryszard Kot
8. Społeczne Ognisko Artystyczne w Zielonej Górze – Dyrektor Leszek Jenek

Władzami Stowarzyszenia są:

Walne Zebranie Członków (zebrania raz na 5 lat – członkami są min. rodzice i opiekunowie uczniów)

Zarząd (zebrania Zarządu minimum 2 razy w roku):

Prezes – Dariusz Dudziak
Wiceprezes – Zbyszko Jatczak
Wiceprezes – Jacek Jatczak
Skarbnik – Leszek Jenek
Członek Zarządu – Piotr Walorski

Komisja Rewizyjna LTM-

Przewodniczący – Piotr Flasza
Zastępca – Martyna Kurpias
Członek – Wioletta Łuczak

Siedziba Stowarzyszenia:
ul. I. Krasickiego 4, 65-512 Zielona Góra
NIP: 929 – 011 – 65 – 71
REGON: 000809598

RACHUNEK BANKOWY: 24 1050 1911 1000 0022 7244 4429 ING BANK ŚLĄSKI