Konkurs Wielcy Kompozytorzy

Bohaterem kolejnej edycji konkursu z cyklu „wielcy kompozytorzy” będzie rosyjski romantyk – PIOTR CZAJKOWSKI. Zapraszamy do udziału uczniów, rodziców i nauczycieli.

Czajkowski

Poniżej publikujemy regulamin.

XV KONKURS z cyklu „WIELCY KOMPOZYTORZY” o życiu i twórczości Piotra Czajkowskiego

Regulamin i przebieg Konkursu

1. Konkurs organizowany jest pod patronatem Lubuskiego Towarzystwa Muzycznego w Zielonej Górze.

2. Celem Konkursu jest:

– upowszechnianie muzyki klasycznej wśród uczniów, a pośrednio w ich środowisku,

– poszerzanie wiedzy o muzyce, w tej edycji o muzyce epoki romantyzmu, a w szczególności o muzyce Piotra Czajkowskiego.

3. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkolnej nie tylko zrzeszonej w Społecznym Ognisku Artystycznym w Zielonej Górze. Udział mogą wziąć chętni uczniowie wszystkich zielonogórskich szkół.

4. Jury powołują organizatorzy Konkursu.

5. Osobą odpowiedzialną za Konkurs i jego przebieg jest Teresa Krol.

6. I etap:

– kandydat przygotowuje dowolny utwór (fragment) P. Czajkowskiego do zaśpiewania lub zagrania (najlepiej pod kierunkiem nauczyciela).

– do 15. stycznia 2016r. zgłasza organizatorom chęć wzięcia udziału w Konkursie.

– do połowy lutego2016r. otrzymuje od organizatorów wskazówki, co do zakresu wymaganej wiedzy i materiały pomocnicze.

– W terminie 21 – 22 marca 2016r. na terenie SOA rozwiązuje test wiadomości o kompozytorze i 2. kwietnia prezentuje przygotowany fragment muzyki Piotra Czajkowskiego przed komisją kwalifikującą.

7. Finał – odbędzie się 13. kwietnia 2016r. (godz. 17:00) w SOA.

– Do finałowych rozgrywek przystępuje 10 uczestników, którzy uzyskali najlepsze wyniki testu.

– Pozostali uczestnicy Konkursu biorą udział w koncercie muzyki Czajkowskiego, wykonując utwór solo lub w zespole.

Wszyscy występują również we wspólnym wykonaniu tematu Odetty z baletu „Jezioro łabędzie”.

8. Dla zwycięzców Konkursu przewidziano nagrody rzeczowe oraz dyplomy laureatów. Dla pozostałych, dyplomy za udział i liczne niespodzianki.

9. Zgłoszenia (do połowy stycznia 2015) przyjmuje osobiście lub telefonicznie Teresa Krol (nr tel: 502 182 075).