Konkurs Wielcy Kompozytorzy – XIV edycja – Ludwig van Beethoven

KONKURS z cyklu „WIELCY KOMPOZYTORZY”
o życiu i twórczości jednego kompozytora,
XIV edycja – Ludwig van Beethoven.

Regulamin i przebieg Konkursu

Konkurs organizowany jest pod patronatem Lubuskiego Towarzystwa Muzycznego w Zielonej Górze.
Celem Konkursu jest:
– upowszechnianie muzyki klasycznej wśród uczniów, a pośrednio w ich środowisku,
– poszerzanie wiedzy o muzyce, w tej edycji o muzyce klasycznej, a w szczególności o muzyce L. van Beethovena.
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkolnej nie tylko zrzeszonej w Społecznym Ognisku Artystycznym w Zielonej Górze. Udział mogą wziąć chętni uczniowie z wszystkich zielonogórskich szkół.
Jury powołują organizatorzy Konkursu.
Osobą odpowiedzialną za Konkurs i jego przebieg jest Teresa Krol.

I etap:
– kandydat przygotowuje dowolny utwór (fragment) Beethovena do zaśpiewania lub zagrania (najlepiej pod kierunkiem nauczyciela).
– do końca grudnia 2014r. zgłasza organizatorom chęć wzięcia udziału w Konkursie.
– do połowy stycznia2015r. otrzymuje od organizatorów wskazówki, co do zakresu wymaganej wiedzy i materiały pomocnicze.
– 10 lub 12 marca 2015r. na terenie SOA rozwiązuje test wiadomości o kompozytorze i prezentuje przygotowany fragment muzyki Beethovena przed komisją kwalifikującą.

Finał
– odbędzie się 25 marca 2015r. (godz. 17:00) w SOA.
– Do finałowych rozgrywek przystępuje 10 uczestników, którzy uzyskali najlepsze wyniki testu.
– Pozostali uczestnicy Konkursu biorą udział w koncercie muzyki Beethovena, wykonując utwór solo lub w zespole.
Wszyscy występują również we wspólnym wykonaniu „Ody do radości”.

Dla zwycięzców Konkursu przewidziano nagrody rzeczowe oraz dyplomy laureatów. Dla pozostałych, dyplomy za udział i liczne niespodzianki.

Zgłoszenia (do końca grudnia 2014) przyjmuje osobiście lub telefonicznie Teresa Krol (nr tel: 502 182 075).