1% dla SOA

Bardzo prosimy o przekazanie 1% na rzecz Lubuskiego Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego

KRS 0000023456 ze wskazaniem jako cel szczegółowy: SOA Zielona Góra.

Pieniądze pomogą nam na realizację naszych celów statutowych,

z podstawowym z nich jest prowadzenie edukacji artystycznej w naszym Ognisku.

Dziękujemy