Zajęcia w piątek 21 listopada do godz. 16:00

W dniu 21 listopada (piątek) o godzinie 17.00. w sali widowiskowej SOA odbędzie się Koncert Jubileuszowy z okazji 60 – lecia naszego Ogniska.  Z tego względu w tym dniu zajęcia odbywają się do godziny 16.00. Zajęcia zostaną odrobione w innym terminie w uzgodnieniu z nauczycielami.