Zajęcia taneczne dla najmłodszych.

Zapraszamy już czterolatki!

Zajęcia prowadzi: 

Klaudia Pawluć

Od najmłodszych lat jej pasją jest taniec. 
Początkowo jako tancerka Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca im. Ludwika Figasa w Zielonej Górze.
Absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego na wydziale pedagogicznym.
Magister w zakresie Resocjalizacji, a także Socjoterapii.
W trakcie studiów wykonywała zawód tancerki z obowiązkiem śpiewu w Państwowym Zespole Ludowym Pieśni i Tańca Mazowsze im. Tadeusza Sygietyńskiego z siedzibą w Karolinie.
Absolwentka dwuletniego Instruktorskiego Kursu Kwalifikacyjnego w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki oraz Narodowym Centrum Kultury w Warszawie, tam otrzymała dyplom i tytuł instruktora tańca.
Jako tancerka brała czynny udział na scenie i życiu artystycznym przez 24 lata.
Swoją technikę tańca i kompetencje wzbogaca podczas profesjonalnych warsztatów i kursów tanecznych.
Od 2012r. jest instruktorem zajęć tańca klasycznego w Społecznym Ognisku Artystycznym im. Henryka Wieniawskiego oraz pracuje w Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze gdzie prowadzi grupę w Lubuski Zespole Pieśni i Tańca im. Ludwika Figasa w Zielonej Górze.
Poza tańcem prowadzi również zajęcia fitness w klubie FUN FIT II w Zielonej Górze.

Zapisz dziecko do "Baletniczek"

Zajęcia grupowe - 2 razy w tygodniu po 45 min