Oferujemy naukę gry na instrumentach, naukę śpiewu, naukę tańca. Zajęcia w grupie i indywidualne. Szczegóły poniżej:

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE
Odbywają się 2 razy w tygodniu po 30 min. lub 1 raz w tygodniu 60 min. w klasach:
fortepianu, akordeonu, gitary klasycznej, gitary elektrycznej, instrumentów elektronicznych, perkusji, śpiewu.

Koszt – 220,- zł/miesiąc

ZAJĘCIA ZBIOROWE
Odbywają się 2 razy w tygodniu po 45 min. w sekcjach: balet, hip hop.

Koszt – 150,- zł/miesiąc

Przy zapisywaniu nowego kandydata pobierane jest jednorazowe wpisowe w wys. 50 zł. W przypadku rodzeństw, wpisowe pobierane jest za pierwsze dziecko.

W RAMACH CZESNEGO ZA NAUKĘ każdy uczeń może dodatkowo:
a) korzystać z zajęć umuzykalniających ( 1 raz w tygodniu 45 min.) – uwzględniających nabywanie wiedzy teoretycznych z zakresu zasad muzyki i historii muzyki, kształcenie słuchu muzycznego, poznawanie literatury muzycznej
b) prezentowania swych umiejętności na popisach klasowych przed publicznością w naszej sali koncertowej, oraz udziału w licznych imprezach okolicznościowych, koncertach i konkursach.

Pełny cykl nauczania trwa:

a) w dziale dziecięcym – 6 lat (dla uczniów rozpoczynających naukę do 11 roku życia),
b) w dziale młodzieżowym – 4 lata (dla uczniów rozpoczynających naukę po 11 roku życia).
Na zakończenie każdego roku szkolnego uczeń otrzymuje świadectwo Ogniska promujące na kolejny rok nauczania – jednocześnie określające etap nabytych umiejętności, a po ukończeniu całego cyklu nauczania – dyplom ukończenia Ogniska.

Po ukończeniu Ogniska możliwa jest dalsza nauka – a ilość lat nauki jest nieograniczona. Umowę o naukę zawiera się na jeden rok szkolny z możliwością przedłużania jej na kolejne lata.

W naszej placówce uczyć się może każdy bez względu na wiek, (dotyczy to również osób dorosłych).