Konkurs Wielcy Kompozytorzy

Tegoroczny konkurs dotyczy Jana Sebastiana Bacha

Obozy letnie

W tym roku organizujemy dwa obozy

1 week ago

Społeczne Ognisko Artystyczne

Dekorujemy Społeczne Ognisko Artystyczne, już w krótce rozszerzamy ofertę o nowe zajęcia ...

View on Facebook

Przypominamy o zajęciach pokazowych
6.02.2019 o godz. 17.00
ZAPRASZAMY !!!!
...

View on Facebook

3 weeks ago

Społeczne Ognisko Artystyczne

Zapraszamy 6.02.2019 na lekcję pokazową.
Ilość miejsc ograniczona.
Zapisy telefonicznie 😁Tylko u nas...
Już od lutego 2019....😁😁😁
Koszt zajęć - 150 zł/miesięcznie
...

View on Facebook

Kronika życia i twórczości Jana Sebastiana Bacha, niemieckiego kompozytora epoki baroku.
Urodził się w Eisenach 21 marca 1685r. – zmarł w Lipsku 28 lipca 1750r. Ojciec – Jan Ambroży Bach był nadwornym skrzypkiem i muzykiem miejskim w Eisenach. Mama – Elżbieta Lämmerhirt. Rodzeństwo - trzej bracia, wszyscy byli muzykami: 1. Jan Krzysztof – 14 lat starszy, dobry organista. 2.Jan Baltazar – 12 lat starszy, trębacz orkiestry w Köthen. 3.Jan Jakub – 3 lata starszy – oboista.
- Ohrdruf (czyt.Ordruf) (1695 – 1700) po śmierci rodziców wyjeżdża z Eisenach do najstarszego brata. Uczęszcza do liceum, gdzie poznaje język łaciński. Jest bardzo dobrym uczniem. Pod okiem brata pilnie ćwiczy na klawesynie.
- Lüneburg (1700 - 1702) uczy się i pracuje w kościele św. Michała, początkowo jako chórzysta, potem gra w orkiestrze na klawikordzie, altówce i skrzypcach. W bibliotece szkolnej odnajduje liczne dzieła włoskiej i niemieckiej muzyki XVI wieku. Odwiedza Hamburg, gdzie styka się z muzyką francuską, a także z operą i muzyką organową.
-1703r. – krótki czas jest skrzypkiem na dworze księcia Weimaru, gdzie trafi na dłużej po 5 latach. –Arnstadt (1703 – 07) pierwsza praca samodzielnego organisty w kościele Nowym. Komponuje pierwsze dzieła na organy. Chce się uczyć i słuchać dobrej muzyki. Korzysta więc z urlopu i wędruje pieszo do Lubeki, by posłuchać gry słynnego niemieckiego organisty Dietricha Buxtehudego. Tak się zasłuchał, że zamiast po 4 tygodniach, wraca po 4 miesiącach.
- Mühlhausen (1707 – 1708) obejmuje posadę organisty przy kościele św. Błażeja. Bierze ślub ze swoją daleką kuzynką Marią Barbarą Bach.
-Weimar (1708 – 1717) gra w kapeli dworskiej księcia Wilhelma Ernsta. Jest organistą i kameralistą, w 1714 zostaje koncertmistrzem. Komponuje kantaty kościelne i świeckie oraz wiele dzieł organowych. Wkrótce zyskuje sławę jednego z najlepszych organistów w Niemczech. Daje koncerty w innych miastach. W Dreźnie tak zachwycił swą grą, że mający się z nim zmierzyć we współzawodnictwie wybitny klawesynista francuski Louis Marchand, czując, że nie dorówna Bachowi, opuścił potajemnie miasto, by uniknąć porażki.
-Köthen (1717 – 1723) jest kapelmistrzem i dyrektorem muzyki kameralnej na dworze księcia Leopolda. Komponuje w tym czasie wyłącznie muzykę kameralną i orkiestrową. W 1720 w Hamburgu gra na organach przed prawie stuletnim Reinekenem. W tym samym roku umiera jego pierwsza żona. 1721 – margrabiemu brandenburskiemu Christianowi Ludwigowi dedykuje sześć concerti grossi tzw. Koncerty Brandenburskie. Bierze ślub ze śpiewaczką dworską Anną Magdaleną Wilcken, osobą bardzo muzykalną, jednocześnie czułą i opiekuńczą żoną i matką dla czwórki osieroconych dzieci.
Dla młodej żony komponuje Bach „Zeszyt muzyczny Anny Magdaleny” zawierający łatwe utwory fortepianowe, preludia, suity, pieśni.1722 – powstaje „Das wohltemperierte Klevier” cz. I (zawierająca 24 preludia i fugi we wszystkich tonacjach).
-Lipsk (1723 – 1750) jest kantorem przy kościele św. Tomasza. Do jego obowiązków należy nie tylko wykonywanie utworów muzycznych w swoim kościele, ale opieka nad chórami i organami w innych kościołach w mieście, ponadto w 1729 obejmuje kierownictwo Collegium Musicum założonego przy uniwersytecie lipskim przez Jerzego Filipa Telemanna.
Na potrzeby kolegium tworzy muzykę świecką(suity orkiestrowe, koncerty fortepianowe, kantaty
świeckie), jednocześnie dla kościoła tworzy ogromną ilość muzyki religijnej (kilka roczników kantat,
msze, oratoria, pasje, motety).
-15 IV 1729 - wykonanie Pasji wg św. Mateusza ,
-1733 (Drezno) – komponuje Mszę h-moll dla króla Augusta III ,
-1735 przychodzi na świat Jan Christian zwany później Bachem mediolańskim lub londyńskim,
-1736 JS Bach zostaje mianowany nadwornym kompozytorem dworu saskiego,
-1741 – podróż do Berlina. Bach odwiedza tam syna, Carla Filipa Emanuela, nadwornego klawesynisty
króla pruskiego Fryderyka II.
-1744 – powstaje „Das wohltemperierte Klavier” cz. II
-1747 – udaje się do Poczdamu na zaproszenie Fryderyka II, po powrocie do Lipska komponuje dla
króla „Ofiarę muzyczną”
-1749 – powstaje ostatnie dzieło Bacha „Kunst der Fuge” (sztuka komponowania fugi), pracę nad tym
dziełem przerywa utrata wzroku. W tym utworze pojawia się temat fugi z dźwięków: b-a-c-h.
-1750 – wiosną dwukrotnie poddaje się operacji oczu, 28 lipca- Jan Sebastian Bach umiera.
J.S.Bach był ojcem 20 dzieci z dwu małżeństw (7 i 13). Wiele z nich umarło w niemowlęctwie.
Dorosłego wieku dożyło dziesięcioro (4 i 6). Pięciu synów J.S. Bacha wybrało zawód muzyka:
1. Wilhelm Friedemann (1710 – 1784) był organistą w Dreźnie, Halle i Berlinie.
2. Carl Filip Emanuel (1714 – 1788) znakomity klawesynista. Działał w Berlinie i Hamburgu.
Komponował w stylu galant.
3. Jan Gottfried Bernhard (1715 – 1739) był organistą w Mühlhausen. Studiował prawo. Zmarł
młodo.
4. Jan Krzysztof Fryderyk (1732 – 1795) studiował prawo. Już w wieku 18 lat był kapelmistrzem.
Komponował utwory kameralne, fortepianowe i oratoria.
5. Jan Christian (1735 – 1782) najmłodszy syn JS Bacha. Działał przy katedrze mediolańskiej,
potem w Londynie. Pisał w stylu galant (symfonie, utwory kameralne, opery, utwory religijne).
W trosce o muzyczne wykształcenie dzieci i uczniów oraz zamiłowania muzyczne żony, Jan
Sebastian Bach komponuje wiele utworów o charakterze edukacyjnym:
- „Zeszycik fortepianowy dla Wilhelma Friedemanna” zawiera dwu i trzygłosowe inwencje,
preludia, menuety…
- „Zeszyty muzyczne Anny Magdaleny” (2)
- Dwie części „Das wohltemperierte Klavier” (na instrument klawiszowy dobrze temperowany)
w każdej części po 24 preludia i fugi w każdej tonacji. (C, cm, Cis, cism, D, dm…)
- „Ćwiczenia na fortepian” w czterech zeszytach. Zawierają suity, Koncert włoski, Wariacje
goldbergowskie (Aria z 30 wariacjami dedykowane dawnemu uczniowi, Janowi Teofilowi
Goldbergowi), do zeszytów dołączył szereg utworów organowych.
- podręcznik gry na organach.
...

View on Facebook

Twórczość Jana Sebastiana Bacha…
stanowi szczyt osiągnięć instrumentalnej i instrumentalno – wokalnej muzyki polifonicznej.
A – twórczość wokalna i wokalno – instrumentalna, głównie przeznaczona do użytku w kościele.
1. Kantaty (z kilku roczników zachowało się 200)
2. Oratoria (3) (na Boże Narodzenie, Wielkanoc, Zielone Świątki)
3. Pasje (wg św. Jana i wg św. Mateusza)
4. Msze (wielka Msza h-moll)
5. Motety
6. Magnifikat (Hymn do N.M.P. na 5-głosowy chór, głosy solowe, organy i orkiestrę)
7. Arie i chorały wokalne na chór i zespół instrumentalny.
B – twórczość instrumentalna.
I – na instrumenty klawiszowe (organy, klawesyn, fortepian)solo:
1. Chorały organowe
2. Wariacje (np. Wariacje goldbergowskie na fortepian)
3. Preludia, fantazje, toccaty, uwertury – jako wstęp do fugi lub suity.
4. Fugi – szereg fug organowych, i dzieło „Das wolhtemperierte Klavier” złożone z dwóch części,
z których każda obejmuje po 24 fugi (z preludiami) we wszystkich tonacjach dur i moll.
5. Suity (6 francuskich, 6 angielskich) i partity (włoskie)
6. Tańce (polonez, menuet, gawot, bourrée, courante, sarabanda, allemande, gigue, siciliana)
7. Inwencje 2-głosowe (15) i inwencje 3-głosowe (tzw. sinfonie)(15)
II – na instrumenty strunowe solo:
1. Suity lutniowe (4)
2. Suity na wiolonczelę solo (6)
3. Sonaty i partity na skrzypce solo (po 3)
III - muzyka kameralna i orkiestrowa:
1. Sonaty na flet i klawesyn(6)
2. Sonaty na skrzypce i klawesyn(6)
3. Suity orkiestrowe (4)(np. słynna Ari a na strunie G jest częścią III Suity D-dur )
4. Koncerty fortepianowe (7) i inne na 2, 3 i 4 fortepiany
5. Koncerty skrzypcowe (3) w tym jeden na dwoje skrzypiec d-moll
6. Concerti grossi (tzw. Koncerty Brandenburskie) (6)
Dzieła J. S. Bacha nie były jeszcze opusowane, stąd nie ma przed numerem utworu skrótu op. Jest w
zamian skrót BWV, co oznacza, że dzieła jego zostały poukładane w katalogu w kolejności , w jakiej
prawdopodobnie powstały. BWV = katalog prac muzycznych Bacha.
Jeszcze za życia Bacha powstał w muzyce nowy styl, oznaczający się zdecydowaną przewagą
homofonii, toteż dzieła Bacha uległy wkrótce zapomnieniu, jako trudne i nie całkiem zrozumiałe.
Oceniono je należycie dopiero w XIX i XX wieku.
...

View on Facebook

Tylko u nas...
Już od lutego 2019....😁😁😁
Koszt zajęć - 150 zł/miesięcznie
...

View on Facebook

I po balu.
Przemysław Tryniszewski za super zabawę dziękujemy 😀😀😀
...

View on Facebook

1 month ago

Społeczne Ognisko Artystyczne

Bal karnawałowy w Ognisku
9.01.2019
...

View on Facebook

1 month ago

Społeczne Ognisko Artystyczne

Bal karnawałowy w Ognisku
9.01.2019
...

View on Facebook

1 month ago

Społeczne Ognisko Artystyczne

Bal karnawałowy w Ognisku
9.01.2019
Bitwa na śnieżki
...

View on Facebook